من مهدی پیوندی

یک ایرانی علاقمند به توسعه و پیشرفت ایران هستم که آموزش و ترجمه زبان انگلیسی علاوه بر علاقه و فعالیت، تخصص من است. تجربه بیش از 20 سال آموزش حرفه ای حضوری زبان، اکنون در منابع و سایتهای آموزشی ساخته و پرداخته شده توسط من به علاقمندان تقدیم می شود. از جمله پایگاه های آموزشی باسابقه می توان به مدرسان معتمد، باشگاه زبان و ویدیوکارد اشاره کرد. پروژه فعلی من پایگاه آموزشی زبانتیک است که در کنار شما به ثمر خواهد نشست.

مشتاق دیدار و ارتباط با شما دوستان گرامی،

مهدی پیوندی

فهرست